czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Czyszczenie separatorów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą czyszczenia separatorów i usuwania problemów technicznych przy tego typu urządzeniach. Realizujemy czyszczenie separatora, gdzie nasza firma przejmuje odpady i staje się prawnym wytwórcą odpadów, a następnie odpady z separatorów są transportowane przy pomocy naszych pojazdów. Realizujemy czyszczenie i wywóz odpadów z separatorów po:

  • substancjach ropopochodnych
  • po tłuszczach
  • z oczyszczalni ścieków i wód zrzutowych

 

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.