czyscioch.biuro@czyscioch-szczecin.pl       mobile: +48 601 74 10 76

Odbiór odpadów

Realizujemy odbiór odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych m.in za pomocą ładowarki próżniowej DISB. Odbiór odpadów realizujemy na podstawie DECYZJI Prezydenta Miasta Szczecina WUCiP-I.6233.67.2014.DJa z dnia 29 grudnia 2014 roku wg załączonej specyfikacji.  Czytaj...

 

nic

Nazwa Projektu:
Wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych.